2016-10-07

4 + 4
 

Photo: Renata E Goel

Rostock JW-15
Dabka´s QaiserPhoto: Lollo Svärd

SE & NO Ch
Badavie Star Quality

Badavie Chariklo
Badavie Chalawan
Badavie Cervantes
Badavie Chamaeleon
Tricolour
Tricolour
Red Fawn
Creme & White
Badavie Cezanne
Badavie Corona
Badavie Crown Jewel
Badavie Crystal Star
Tricolour
Tricolour
Red Fawn
Gold & White


Puppy Pictures:
7 weeks 13 weeks

Miscellaneous Puppy Pictures:
4 weeks 6 weeks


Pedigree: