Photo: Anette Nihlén
S & N Ch Badavie Jabal Shamar


S & N Ch Badavie Jhawani
 

Photo: Linda Frisén
Badavie Jahron


Badavie Juwara
 

Photo: Linda Frisén
Badavie Jaridh


Badavie Jandaq